počet produktů: 0
cena: 0,00 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 3
týden: 17
celkem: 14693
nejnovější produkty
KÄRCHER NT 65/2 Ap
16 433,88 Kč bez DPH
Karcher NT 40/1 Ap L, mokro-suchý
9 657,02 Kč bez DPH
Karcher NT 22/1 Ap L, mokro-suchý
3 536,36 Kč bez DPH

Sanitary spray Bestclean kanystr 5 L

Sanitary spray Bestclean 5 L
0% (0 hodnocení)
cena bez DPH:842,15 Kč
cena vč. DPH:1 019,00 Kč
Skladem
1 019,00 Kč
vložit do košíku
popis
obrázky
parametry
soubory a odkazy
diskuze

520 Sanitary Spray - bez parfemace

Desinfekční alkoholový postřik bez parfému, fungující jako 100% ochrana ploch před viry, bakteriemi, plísněmi. Používá se na bezpečné a rychlé vyčištění různých typů povrchů. Je vhodný pro období se zvýšenými nároky na hygienu, období epidemií.

Desinfekční prostředek se 70% obsahem alkoholu bez parfemace. Používá se na bezoečnou a rychlou desinfekci různých typů povrchů. Je vhodný pro období se zvýšenými nároky na hygienu, období epidemií. Je vhodný pro využití v domácnosti, komerční, průmyslové i zdravotnické oblasti. Prostředek má plné spektrum účinnosti.

Návod k použití, četnost aplikací, dávkování:
Naneste dostatečné množství přípravku na čištěný povrch (nástřikem nebo aplikací pomocí textilie či ubrousku) a nechte působit. Neoplachujte! Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých nepříznivých vedlejších účincích a pokyny pro první pomoc a další údaje: Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže. Zabraňte zasažení očí. Při požití nevyvolávejte zvracení. Podejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

Obsahuje:
ethanol 764,16 g/kg, peroxid vodíku 1,5 g/kg.
Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsn ě uzavřený. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
 

Sanitary spray Bestclean 5 L
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).